Printeaza

Lansari de carte prin blogurile altmarius
postat de: altmarius la data: 05-09-2008

Incepind de astazi, 5 septembrie 2008, editura Cartier isi va populariza noile aparitii de carte si prin intermediul sistemului de bloguri altmarius. Prima carte pe care o vom prezenta se numeste "Ce este Occidentul", si este semnata de Phillippe Nemo. Aceasta prima carte beneficiaza de o prezentare a titlului si autorului, precum si de fragmente din cuprins, care vor fi reproduse succesiv pe blogurile altmarius (http://altmarius.weblog.ro) , altmariusistoric (http://altmariusistoric.weblog.ro) si Primul Meu Blog (http://munteanioan.weblog.ro)

Philippe Nemo, Ce este Occidentul?, Traducere de Adrian Ciudotaru, Editura Cartier, Colec?ia „Cartier Istoric”, 2008.   Întrebarea de la care porne?te studiul lui Philippe Nemo, Ce este Occidentul?, este: prin ce serie de factori a ajuns civiliza?ia occidental? s? fie o combina?ie de „norm? a legii, democra?ie, libertate de gîndire, ra?iune critic?, ?tiin?? ?i economie liber? baza pe proprietatea privat?”? Occidentul a evoluat ca o serie de elemente într-o sintez? mult mai fericit? decît p?r?ile ei. Cre?tinismul, crede Nemo, a p?truns în Occident nu ca o religie, ci ca „un spirit etic de cînd lumea”. Occidentul nu a fost niciodat? în plin consens în privin?a credin?ei. Credincio?ii s-au pomenit din totdeauna într-o lume pe care parte au construit-o, parte au mo?tenit-o din trecutul clasic. Dac? Occidentul nu ar fi fost de la bun început cre?tin, probabil nu ar fi devenit niciodat? Vestul dinamic ?i modern de ast?zi. Modul în care Philippe Nemo în?elege logica libert??ii ca fiind nu doar spiritual? ?i politic?, ci spiritual?, politic? ?i economic? în acela?i timp, este un alt moment puternic al c?r?ii.  Philippe Nemo (n. 1949) – filozof ?i istoric al ideilor politice. Este, de asemenea, interesat de problemele educa?iei. Philippe Nemo a fost elev al ?colii Normale Superioare (Saint-Cloud) ?i doctor în Litere ?i ?tiin?e Umane. Este profesor de ?tiin?e sociale ?i politice la ESCP-EAP (începând cu 1982) ?i Maître de Conférences la HEC (începînd cu 1982). Este directorul Centrului de Cercet?ri în Filozofie Economic? (CREPHE) al ESCP-EAP. A ?inut cursuri la Universitatea din Tours (1978-1982), a fost Maître de Conférences la Institutul Auguste Compte (1981-1982), conferen?iar la ?coal? Practic? de Studii Înalte (1980-1982). Este realizatorul unei emisiuni radiofonice de filozofie, literatur? ?i istoria religiilor la postul France Culture (L'Autres Scène ou les Vivantrs et les dieux, din 1975 pîn? în 1982). Philippe Nemo este autorul unui studiu despre cartea de munc? (Job et l’excès du mal) care a provocat comentariile lui Emmanuel Levinas în Transcendece et Mal. Philippe Nemo este principalul specialist francez în Friedrich August Hayek, c?ruia i-a ?i consacrat un studiu (La Société de droit selon F. A. Hayek, PUF 1988). A lucrat apoi la o voluminoas? istorie a ideilor politice (Histoire des idées politiques dans l'Antiquité et Moyen Âge, 1998, oper? laureat? de c?tre Academia de ?tiin?e Morale ?i Politice, ?i Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, 2002-2003). Despre educa?ie, Philippe Nemo a scris numeroase articole care s-au materializat în mai multe volume, printre care ?i Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry?, ap?rut în 1991 la Grasset. Ce este Occidentul? (Qu'est-ce que l'Occident?) ap?rut în 2004 la PUF ?i a fost tradus în peste nou? limbi. În prezent lucreaz? la o istorie a conceptului de „republic?” în Fran?a.